હાંસોટ નાં પાંચ વર્ષ નાં બાળકે રમજાન મહિના નાં ૩૦ રોજા પૂરા કરી મોટી વય નાં વ્યક્તિઓ માટે બોધપાઠ રૂપ પૂર્ણ નુ કાર્ય કર્યું.

Date:

Share

હાંસોટ નાં પાંચ વર્ષ નાં બાળકે રમજાન મહિના નાં ૩૦ રોજા પૂરા કરી મોટી વય નાં વ્યક્તિઓ માટે બોધપાઠ રૂપ પૂર્ણ નુ કાર્ય કર્યું.

 

હાંસોટ ગામ ના નાસીર વાડા માં રેહતા પાંચ વર્ષ ની નાની વય નાં શ્રી અબ્દુલ રહેમાન જેઓ શ્રી સિરાજ દૂધવાળા નાં પુત્ર છે. આ પુત્ર એ પાંચ વર્ષ ની નાની વયે રમજાન મહિના નાં ૩o રોજા પૂરા કર્યા છે. જે મોટી વય નાં વ્યક્તિઓ માં બોધપાઠ લેવા જેવું છે.

હાલ જ્યારે તાપમાન ૪૦ ડિગ્રી થી ૪૪ ડિગ્રી સુધી રહ્યો છે એવા ગરમી નાં વાતાવરણ માં આ પૂર્ણય નુ કાર્ય કર્યું છે. રોજા સાથે રોજિંદી કાર્યવાહી જેવી કે પોતાની ચાલુ સ્કૂલ અને મદ્રસા જવું એ પણ સાથે ચાલુ રાખ્યું હતું .


Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

error: Content is protected !!