દાહોદ ખાતે આગામી તા.૦૭ મે ના રોજ યોજાનાર જિલ્લા કક્ષાનો ઔદ્યોગિક રોજગાર ભરતીમેળો મોકૂફ

Date:

Share

જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, દાહોદ દ્વારા તા. ૦૭/૦૫/૨૦૨૨ ના રોજ દાહોદ જીલ્લાના ઉમેદવારો માટે અનુબંધમ પોર્ટલ (www.anubandham.gujarat.gov.in)અને એન.સી.એસ પોર્ટલ (www.ncs.gov.in ) પર જોડાયેલ ઉમેદવારો માટે સરકારી ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા (આઈટીઆઈ) દાહોદ ખાતે સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે ઔદ્યોગિક રોજગાર ભરતીમેળો અને સ્વરોજગાર માર્ગદર્શન શિબિરનું આયોજન કરાયું હતું. જે અનિવાર્ય કારણસર મોકૂફ રાખ્યું છે. તેમ જિલ્લા રોજગાર અધિકારીશ્રીએ જણાવ્યું છે.દાહોદ ખાતે આગામી તા.૦૭ મે ના રોજ યોજાનાર જિલ્લા કક્ષાનો ઔદ્યોગિક રોજગાર ભરતીમેળો મોકૂફ

 

જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, દાહોદ દ્વારા તા. ૦૭/૦૫/૨૦૨૨ ના રોજ દાહોદ જીલ્લાના ઉમેદવારો માટે અનુબંધમ પોર્ટલ (www.anubandham.gujarat.gov.in)અને એન.સી.એસ પોર્ટલ (www.ncs.gov.in ) પર જોડાયેલ ઉમેદવારો માટે સરકારી ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા (આઈટીઆઈ) દાહોદ ખાતે સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે ઔદ્યોગિક રોજગાર ભરતીમેળો અને સ્વરોજગાર માર્ગદર્શન શિબિરનું આયોજન કરાયું હતું. જે અનિવાર્ય કારણસર મોકૂફ રાખ્યું છે. તેમ જિલ્લા રોજગારદાહોદ ખાતે આગામી તા.૦૭ મે ના રોજ યોજાનાર જિલ્લા કક્ષાનો ઔદ્યોગિક રોજગાર ભરતીમેળો મોકૂફ

 

જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, દાહોદ દ્વારા તા. ૦૭/૦૫/૨૦૨૨ ના રોજ દાહોદ જીલ્લાના ઉમેદવારો માટે અનુબંધમ પોર્ટલ (www.anubandham.gujarat.gov.in)અને એન.સી.એસ પોર્ટલ (www.ncs.gov.in ) પર જોડાયેલ ઉમેદવારો માટે સરકારી ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા (આઈટીઆઈ) દાહોદ ખાતે સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે ઔદ્યોગિક રોજગાર ભરતીમેળો અને સ્વરોજગાર માર્ગદર્શન શિબિરનું આયોજન કરાયું હતું. જે અનિવાર્ય કારણસર મોકૂફ રાખ્યું છે. તેમ જિલ્લા રોજગાર અધિકારીશ્રીએ જણાવ્યું છે. અધિકારીશ્રીએ જણાવ્યું છે.


Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

भारत में बनी इन 5 whisky की दिवानी है दुनिया

Amrut Distilleries: बेंगलुरु में निर्मित, अमृत डिस्टिलरीज (सिंगल माल्ट...

ઝોલા છાપ ડોક્ટરનું નવું એક કારસ્તાન!

ઝોલા છાપ ડોક્ટરનું નવું એક કારસ્તાન!   તાવમાં સપડાયેલી આઠ મહિનાની...
error: Content is protected !!