અમારા વિશે

SANSANI GUJARAT LIVE is the best news website. It provides news from many areas.

સૌથી નવું

જીતાલીના પરપ્રાંતીય યુવાને પત્નીની નજર સામે નર્મદા નદીમાં ઝંપલાવ્યું

અંકલેશ્વર ના જીતાલી ગામ ખાતે રહેતા કે.પી સીંગ તેની...

Subscribe

© 2022 sansanigujaratlive.com. All Rights Reserved. Made with NewsReach .

error: Content is protected !!